Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων και ζητά να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) η από 28.11.2011 απόφαση του υπουργού Εργασίας, που αφορά στον καθορισμό του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης για την απόδοση του εφάπαξ βοηθήματος. Όπως υποστηρίζει η Ομοσπονδία, με την επίμαχη υπουργική απόφαση τροποποιούνται «δραματικά και επι τα χείρω οι προϋποθέσεις για τη λήψη του εφάπαξ βοηθήματος».

Ειδικότερα, πριν την επίμαχη απόφαση του υπουργείου Εργασίας, η καταβολή του εφάπαξ γινόταν ταυτόχρονα με την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης από το σώμα και η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος γινόταν στα 24 ½ χρόνια υπηρεσίας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το εφάπαξ καταβάλλεται με την συμπλήρωση 31 ετών ασφάλισης ανεξάρτητα από τον χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης πριν την συμπλήρωση του 31ου έτους της ηλικίας τους, οι αστυνομικοί λαμβάνουν το εφάπαξ, άτοκα, τον χρόνο εκείνο που συμπληρώνουν το 31ο έτος.

Στην προσφυγή η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές, αντί της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης έπρεπε να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα. Ακόμη, οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι η προσβαλλόμενη απόφαση παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της προστατευόμενος εμπιστοσύνης του πολίτη έναντι της Πολιτείας, καθώς επήλθε αιφνίδια κατάργηση δικαιώματος, χωρίς να υπάρχει κάποιος επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος.

Τέλος, υποστηρίζουν ότι παραβιάζεται το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, το οποίο προστατεύει την περιουσία, στην έννοια της οποίας περιλαμβάνονται οι αποδοχές και οι άλλες παροχές των εργαζομένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ