Ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Νομών Αττικής και Κυκλάδων, καθώς και 26 εφοριακοί υπάλληλοι προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητούν να ακυρωθεί η υπουργική απόφαση σχετικά με  την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για την επιλογή ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του κράτουςΌπως υποστηρίζουν, η απόφαση του υπουργού Οικονομικών της 14.12.2011 είναι παράνομη και αντισυνταγματική. Και αυτό γιατί, προβλέπει ότι δεν μπορούν να επιλεγούν ελεγκτές βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης όσοι συμπληρώνουν το όριο συνταξιοδότησης μέσα στην επόμενη τριετία, όσοι είναι στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και όσοι έχουν τιμωρηθεί ή έχει ασκηθεί και εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική ή ποινική δίωξη.

Μεταξύ άλλων, οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι ο αποκλεισμός όσων πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν την επόμενη τριετία αλλά και όσων έχουν απολυτήριο ΔΕ από τη διαδικασία επιλογής, παραβιάζει την συνταγματική αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας.

Ακόμη, σύμφωνα με τους προσφεύγοντες από τη διαδικασία επιλογής ελεγκτών βεβαίωσης αποκλείονται και όσοι έχουν εκκρεμότητες με πειθαρχικές και ποινικές διώξεις. 

Οι εφοριακοί υποστηρίζουν πως και ο αποκλεισμός για αυτούς τους λόγους και μάλιστα χωρίς να διευκρινίζεται για ποια αδικήματα, παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης και αναλογικότητας. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι από τους 26 εφοριακούς που υπογράφουν την προσφυγή που κατατέθηκε στο ΣτΕ, οι δέκα θα συνταξιοδοτηθούν μέσα την επόμενη τριετία, ενώ οι υπόλοιποι είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Πηγή: protothema.gr