Καμία προαγωγή και κατ' επέκταση καμία μισθολογική αναπροσαρμογή - τουλάχιστον όχι προς τα πάνω- στο Δημόσιο έως το τέλος του 2012. Κι αυτό γιατί όπως ορίζει το νέο Μνημόνιο, θα πρέπει να εξεταστεί εάν οι μισθολογικές ωριμάνσεις που απορρέουν από το νέο καθεστώς βαθμολογικής εξέλιξης είναι «υπερβολικές». Σε αυτήν την περίπτωση, οι κανόνες βαθμολογικής εξέλιξης θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν πριν από το τέλος του 2012. Όπως σημειώνει η εφημερίδα «Τα Νέα», έως το τέλος Μαρτίου η κυβέρνηση θα πρέπει να αναθέσει την εκπόνηση μελέτης με στόχο να αναζητηθούν τα οφέλη από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου και ειδικότερα να επικεντρωθεί στις μισθολογικές ωριμάνσεις που απορρέουν από το νέο καθεστώς βαθμολογικής εξέλιξης.

«Αν η μελέτη αποκαλύψει υπερβολικές αυξήσεις στους μισθούς, οι κανόνες βαθμολογικής εξέλιξης θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν πριν από το τέλος του 2012. Καμία προαγωγή σε ανώτερο βαθμό δεν θα γίνει πριν από την ολοκλήρωση της μελέτης και της αναπροσαρμογής της βαθμολογικής κλίμακας», σημειώνεται στο νέο Μνημόνιο.

Εκτιμάται ότι εάν διαπιστωθεί πως οι περικοπές στο μισθολογικό κόστος δεν επαρκούν, θα προβλεφθούν μεγαλύτερα όρια για τη μετάβαση από τον ένα βαθμό στον επόμενο, γεγονός που θα οδηγήσει και σε επιβράδυνση των αυξήσεων στις αποδοχές.

Κρίνεται η αποδοτικότητα - Κίνδυνος να παγώσουν και οι προσλήψεις

Στο μικροσκόπιο θα τεθούν και οι διαδικασίες αξιολόγησης που προβλέπει το νέο βαθμολόγιο - μισθολόγιο, προκειμένου να εφαρμοστούν αντικειμενικά κριτήρια βάσει των οποίων θα κρίνεται η ικανότητα και αποδοτικότητα των δημοσίων υπαλλήλων.

Αυστηροί περιορισμοί τίθενται με το νέο Μνημόνιο και ως προς την τήρηση του κανόνα μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις, ενώ σε περίπτωση παρέκκλισης επισημαίνεται πως θα ισχύσει πλήρες πάγωμα των προσλήψεων. Εκτός από την ήδη ισχύουσα πρόβλεψη ότι οποιαδήποτε μετακίνηση από κρατικές επιχειρήσεις ή άλλους φορείς που συγχωνεύονται ή καταργούνται προς υπηρεσίες της γενικής κυβέρνησης υπολογίζεται ως νέα πρόσληψη, περιλαμβάνονται αντίστοιχες ρυθμίσεις και για τους εφέδρους.

Ειδικότερα, ως νέα πρόσληψη υπολογίζεται πλέον και η επιλογή προσωπικού από τους πίνακες εργασιακής εφεδρείας που θα καταρτίσει το ΑΣΕΠ βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων για τα προσόντα όσων δημοσίων υπαλλήλων ενταχθούν σε αυτούς.

Στην πράξη αυτό συνεπάγεται, σύμφωνα με στελέχη του Δημοσίου, ότι εξαλείφονται οι μηδαμινές ούτως ή άλλως πιθανότητες οι έφεδροι να μπορέσουν να επανενταχθούν στο ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης, με αποτέλεσμα την οριστική απόλυσή τους. Ελπίδα επανατοποθέτησης ενδέχεται να έχουν μόνον υπάλληλοι με αυξημένα προσόντα, για τους οποίους μπορεί να κριθεί ότι απομακρύνθηκαν εξαιτίας της οριζόντιας εφαρμογής του μέτρου της εφεδρείας.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ