Διατάξεις για το ωράριο των φαρμακοποιών και την ανάθεση της αρμοδιότητας τιμολόγησης των φαρμάκων στον ΕΟΦ, περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που εγκρίθηκε την Τρίτη από το Υπουργικό Συμβούλιο.   Η διάταξη για το ωράριο των φαρμακείων αναφέρει: «Όλα τα φαρμακεία μπορούν να λειτουργούν κατά τις απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή καθώς και το Σάββατο.  

«Φαρμακοποιοί, οι οποίοι, κατόπιν επιλογής τους, επιθυμούν να εργαστούν πέραν του καθοριζομένου ωραρίου, υποχρεούνται να το δηλώσουν στους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους και στον αρμόδιο Περιφερειάρχη μέχρι την 20ή Μαΐου και την 20ή Νοεμβρίου κάθε έτους, προκειμένου να λειτουργούν κατά το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους αντίστοιχα.   

Ο οικείος Περιφερειάρχης υποχρεούται να ανακοινώνει το σύνολο των δηλώσεων των φαρμακοποιών μέχρι τις 31 Μαΐου και 31 Οκτωβρίου αντίστοιχα, οι δε οικείοι φαρμακευτικοί σύλλογοι υποχρεούνται να αναφέρουν στους μηνιαίους πίνακες εφημεριών και τα φαρμακεία που λειτουργούν πέραν του νομίμου ωραρίου.   

Το διευρυμένο ωράριο θα συμπίπτει απόλυτα με αυτό των εφημεριών όπως το ορίζει ο οικείος φαρμακευτικός σύλλογος και θα πρέπει να τηρείται για όλο το χρονικό διάστημα που έχει δηλώσει ο φαρμακοποιός. Η μη τήρηση του διευρυμένου ωραρίου επιφέρει τις προβλεπόμενες, από την ισχύουσα νομοθεσία για τις εφημερίες, κυρώσεις.  

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε τεχνική λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης».  

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης ότι η αρμοδιότητα τιμολόγησης των φαρμάκων ανατίθεται στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και αναφέρεται ότι γίνονται συντονισμένες προσπάθειες μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης.   

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα γνωρίζουν εξ αρχής ότι το ύψος της φαρμακευτικής δαπάνης είναι πεπερασμένο και όχι απεριόριστο, ενώ ενδεχόμενη υπέρβασή του δεν θα καταβάλλεται. Ενδεχόμενη καταβολή δε, θα συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα των αρμόδιων οργάνων που ενέκριναν τη σχετική δαπάνη.   

Καθιερώνεται πρόσθετο κλιμακωτό ποσοστό επιστροφών σε κάθε τιμολόγιο πωλήσεων των φαρμακείων προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.  

Επίσης, για λόγους ενιαίας και αποτελεσματικότερης λειτουργίας ενοποιούνται τα νοσοκομεία του ΕΣΥ σε 82 ΝΠΔΔ και τα υπόλοιπα προσαρτώνται ως παραρτήματα των 82. Καθιερώνεται ολοήμερη λειτουργία των φαρμακευτικών τμημάτων όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ για την εξυπηρέτηση των εξωτερικών ασθενών που επιθυμούν να εκτελέσουν συνταγές φαρμάκων ειδικών παθήσεων.   

Ακόμη, για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους πανεπιστημιακούς γιατρούς, γιατρούς ΙΚΑ ή συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, δίνεται η δυνατότητα στους ιατρούς του ΕΣΥ να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και πέραν του ωραρίου της απασχόλησής τους στα δημόσια νοσοκομεία, όπου υπηρετούν.   

Τέλος, αναδιοργανώνονται τα υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τη μεταφορά της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τη μεταφορά των διευθύνσεων των κλάδων υγείας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
TAGS