Για την αμοιβή του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ Κωνσταντίνου Θέου, εφαρμόστηκαν όσα ορίζει ο νόμος και πάντως η αμοιβή αυτή υπολείπεται των αμοιβών αντίστοιχων ανωτάτων στελεχών εισηγμένων εταιρειών ανάλογου μεγέθους, απαντά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός, σε έγγραφο του που διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση σχετικής ερώτησης της ανεξάρτητης βουλευτού Ελίζας Βόζενμπεργκ. Η βουλευτής είχε καταθέσει ερώτηση στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στην οποία ανέφερε ότι «ο σύμβουλος του τέως πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου τοποθετήθηκε στη ΔΕΗ με υπέρογκες αμοιβές που προκάλεσαν εύλογα μεγάλη έκπληξη και δικαιολογημένη αγανάκτηση στην κοινή γνώμη». 

Προς απάντηση της ερώτησης, ο πρόεδρος και διεύθυνων σύμβουλος της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός, ενημερώνει εγγράφως ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΕΗ ΑΕ, οι αναπληρωτές διευθύνοντες σύμβουλοι δύνανται να προέρχονται από τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας και ο κ. Κωνσταντίνος Θέος, όντας μέλος του ΔΣ της Επιχείρησης και αντιπρόεδρος αυτού, ορίστηκε με απόφαση του ΔΣ αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος. 

Όπως, εξάλλου, αναφέρει ο κ. Ζερβός, οι όροι της σύμβασης του εν λόγω στελέχους είναι αυτοί που παγίως συνομολογούνται με όλα τα στελέχη της Ανώτατης Διοίκησης. Ειδικότερα, η διάρκεια της σύμβασης η οποία υπογράφεται με τους αναπληρωτές διευθύνοντες συμβούλους της Επιχείρησης προβλέπεται από το καταστατικό της ΔΕΗ ΑΕ και από τον Κανονισμό Λειτουργίας αυτής να είναι τριετής, η δε αμοιβή τους διαμορφώνεται πλέον βάσει των οριζομένων στις διατάξεις του Ν. 3833/10. Συγκεκριμένα-όπως ενημερώνει ο πρόεδρος της ΔΕΗ- αυτή περιορίζεται στο ανώτατο όριο αποδοχών και δεν υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ (καθαρές αποδοχές), ενώ είναι μειωμένη κατά 50% από την αντίστοιχη αμοιβή που καταβαλλόταν στο παρελθόν και έως το έτος 2009. 

«Τα παραπάνω αναφερόμενα περί αμοιβών εφαρμόστηκαν και στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Θέο» ενημερώνει ο πρόεδρος της ΔΕΗ και προσθέτει ότι «οι αμοιβές αυτές υπολείπονται των αμοιβών αντίστοιχων ανωτάτων στελεχών εισηγμένων εταιρειών ανάλογου μεγέθους ή ευρωπαϊκών εταιρειών κοινής ωφέλειας». Επισημαίνει, επίσης, ότι «το εν λόγω στέλεχος έχει την ευθύνη μεγάλων Επιχειρησιακών Μονάδων της Εταιρείας που είναι εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό και συγκεκριμένα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής, της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων και της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας» για να προσθέτει ότι «οι Γενικές Διευθύνσεις Παραγωγής και Ορυχείων έχουν πάγια με αξία που υπερβαίνει τα 5 δισ. και 1,5 δισ. αντίστοιχα, ενώ αυτή της Εμπορίας, που προμηθεύει ρεύμα σε 7,5 εκατομμύρια πελάτες, έχει κύκλο εργασιών 5,8 δισ». 


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
TAGS