Η διαφθορά παραμένει σοβαρότατο πρόβλημα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φαίνεται ότι αυξήθηκε κατά τα τελευταία τρία έτη, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, η οποία δημοσιεύεται σήμερα από την Επιτροπή. Τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν τα 3/4 των Ευρωπαίων συνεχίζουν να θεωρούν τη διαφθορά σοβαρότατο πρόβλημα.
Η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Υπολογίζεται ότι το οικονομικό της κόστος στην ΕΕ ανέρχεται σε περίπου 120 δις. ευρώ ετησίως.

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου διεξήχθη στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ τον Σεπτέμβριο του 2011. Τα βασικά πορίσματά του έχουν ως εξής:

- Σε ποσοστό 74% οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η διαφθορά αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στη χώρα τους. Περίπου οι μισοί (47%) πιστεύουν ότι το επίπεδο της διαφθοράς στη χώρα τους έχει αυξηθεί τα τελευταία τρία έτη.

- Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η διαφθορά υφίσταται στο πλαίσιο τοπικών (76%), περιφερειακών (75%) και εθνικών (79%) οργάνων.

- Οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η δωροδοκία και η κατάχρηση θέσεων εξουσίας υφίστανται σε όλους τους τομείς των δημόσιων υπηρεσιών. Αυτοί για τους οποίους θεωρείται πιθανότερο να εμπλακούν σε τέτοιες δραστηριότητες είναι οι πολιτικοί (57%) και οι υπάλληλοι που αναθέτουν τις δημόσιες συμβάσεις (47%).

- Σε ποσοστό 40% πιστεύουν ότι η πολύ στενή σχέση μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτικών συμβάλλει στη διαφθορά. ’λλοι παράγοντες που συμβάλλουν στη διαφθορά είναι η αδράνεια των πολιτικών (36%) και η έλλειψη διαφάνειας στον τρόπο με τον οποίο δαπανάται το δημόσιο χρήμα (33%). Η πλειοψηφία (68%) θεωρεί ότι δεν υπάρχει επαρκής διαφάνεια και επιτήρηση της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων.

- Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων (70%) θεωρεί ότι η διαφθορά είναι αναπόφευκτη και ότι υπήρχε ανέκαθεν. Τα 2/3 των Ευρωπαίων (67%) πιστεύουν ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής νοοτροπίας της χώρας τους.
- Σε ποσοστό 67% δηλώνουν ότι δεν επηρεάζονται προσωπικά από τη διαφθορά στην καθημερινή τους ζωή. Μόνον μια μειοψηφία (29%) δηλώνει ότι επηρεάζεται προσωπικά. Από ένα ακόμη μικρότερο ποσοστό (8%) ζητήθηκε ρητά ή έμμεσα να καταβάλει «χρηματικό δώρο» τον προηγούμενο χρόνο.

- Αν οι Ευρωπαίοι έρθουν αντιμέτωποι με μία υπόθεση διαφθοράς, το πιθανότερο είναι ότι θα εμπιστευτούν την αστυνομία (42%) και το δικαστικό σύστημα (41%) για να τους βοηθήσει και το λιγότερο πιθανό είναι να εμπιστευτούν τους πολιτικούς εκπροσώπους τους (6%).


πηγή: naftemporiki.gr