Όταν η χώρα μας βρίσκεται σε απεγνωσμένη αναζήτηση πόρων για την εκπλήρωση των δανειακών της υποχρεώσεων και στο στόχαστρο μπαίνουν οι οι συντάξεις των πολύπαθων συνταξιούχων καθώς και οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα, το κράτος δαπανά μόλις...  155,77 εκατομμύρια ευρώ για ενοίκια των υπουργείων, Περιφερειών και Περιφερειακών Υπηρεσιών, το 2011. Τα στοιχεία  προκύπτουν από έγγραφα που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον υφυπουργό Οικονομικών Ιωάννη Μουρμούρα, για το κόστος στέγασης Δημοσίων Υπηρεσιών σε ενοικιαζόμενα κτίρια. Στην πραγματικότητα, το εν λόγω υπέρογκο ποσό θα μπορούσε να περιοριστεί κατα πολύ με την αξιοποίηση των δημοσίων κτιρίων, ώστε να μειωθούν και τα «κουρέματα» σε μισθούς και συντάξεις. Σύμφωνα με τον υφυπουργό, «όσον αφορά στο ύψος της δαπάνης που κατέβαλε το δημόσιο για τη στέγαση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, όπως αυτό έχει ενημερωθεί έως σήμερα, για τη στέγαση υπηρεσιών της Κεντρικής Κυβέρνησης, υφίστανται 2.639 συμβάσεις μίσθωσης».
Για το σύνολο των συμβάσεων αυτών, το άθροισμα των μισθωμάτων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων, ανέρχεται, ετησίως, στο ποσό των 108.041.049,89 ευρώ. Στο ποσό αυτό όμως δεν έχουν υπολογιστεί ούτε η προβλεπόμενη στη μισθωτήρια σύμβαση ετήσια αναπροσαρμογή ούτε και η μείωση του 20%. 

Ο κ. Μουρμούρας ενημερώνει ότι η δαπάνη για πληρωμή μισθωμάτων των υπουργείων, Περιφερειών και Περιφερειακών Υπηρεσιών ανήλθε, το 2009, σε 178,16 εκατ. ευρώ και το 2010, σε 169,70 εκατ. ευρώ. Για το 2011, τα στοιχεία για τις πληρωμές έως 31.10.2011 δείχνουν ότι η δαπάνη ανήλθε σε 90,73 εκατ. ευρώ και η εκτίμηση του υπουργείου είναι ότι, έως το τέλος του 2011, θα ανέλθει στα 155,77 εκατομμύρια ευρώ. 

Τα ποσά δείχνουν μείωση της δαπάνης σε ποσοστό 4,75%, το 2010 και μείωση 8,21%, το 2011. Ο υφυπουργός Οικονομικών επικαλείται εκτιμήσεις του υπουργείου ότι η δαπάνη για τα μισθώματα κτιρίων θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο το 2012, στη βάση του νόμου 4024/2011, με τον οποίο προβλέπεται συστέγαση δημοσίων υπηρεσιών προς επίτευξη μισθώματος κατά 50% τουλάχιστον μικρότερου του συνόλου των ήδη επιμέρους καταβαλλομένων μισθωμάτων.

Το έγγραφο του υφυπουργού Οικονομικών διαβιβάστηκε στη Βουλή, προς απάντηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Κώστα Μουσουρούλη, ο οποίος έχει ζητήσει να ενημερωθεί ποιο είναι το κόστος της δαπάνης που κατέβαλε το δημόσιο για τη στέγαση των υπηρεσιών του και των ΝΠΔΔ, το 2010 και το 2011.

Ο βουλευτής έχει επισημάνει ότι «ενώ, επί δύο χρόνια, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εξαντλήθηκε σε οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων, σε φορολογικές επιδρομές εισοδημάτων και σε αυξήσεις των εμμέσων φόρων, ουδέποτε έγινε ιεράρχηση στις παρεμβάσεις για την περιστολή της σπατάλης και την εξοικονόμηση πόρων, με χαρακτηριστική περίπτωση τις λειτουργικές δαπάνες του δημοσίου». 


Στην ερώτησή του προς το υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Μουσουρούλης επικαλούνταν δημοσιευμένα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία το δημόσιο ενοικιάζει το 60% των κτιρίων που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση και δεν έχει προχωρήσει καμία πολιτική αξιοποίησης δημοσίων ακινήτων.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ