Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων υλοποιεί ο δήμος Ανατολικής Μάνης σε άπορους μονίμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών από τα κοινοτικά αποθέματα της παρέμβασης. Δικαιούχοι θα είναι αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή οικογένειες που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην περιοχή. 

Όπως επισημαίνεται από τον δήμο, στο πρόγραμμα εντάσσονται άτομα ή οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 ευρώ, το οποίο και προσαυξάνεται κατά 30% για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά. Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.

Οι αιτήσεις των κατοίκων για να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλεται στο δήμο μέχρι 12 Μαρτίου.

Τη διανομή συσσιτίων στην πόλη αποφάσισε και ο δήμος Καλαμάτας. Το πρόγραμμα σίτισης θα ξεκινήσει πιλοτικά, κάποιες ημέρες της εβδομάδας και για περιορισμένο αριθμό δικαιούχων, ενώ η παρασκευή του φαγητού θα πραγματοποιείται με τη συνδρομή της πολεμικής αεροπορίας. 

Σύμφωνα με το σχεδιασμό τα τρόφιμα θα τα προσφέρει ο δήμος και παράλληλα θα προσπαθήσει να ευαισθητοποιήσει ιδιώτες και φορείς να προχωρήσουν σε χορηγίες. 

Την παρασκευή των φαγητών θα αναλάβει η πολεμική αεροπορία και συγκεκριμένα η 120 ΠΕΑ, η μεταφορά θα γίνεται με οχήματα του δήμου και η διανομή θα πραγματοποιείται στο χώρο του Α' ΚΑΠΗ της πόλης, ενώ η διεύθυνση Πρόνοιας και το δημοτικό παντοπωλείο θα εμπλακούν στη διαδικασία επιλογής των δικαιούχων σίτισης. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ