Τις αντιδράσεις των δικηγόρων έχει προκαλέσει η κατά 750% αύξηση του «μεγαρόσημου», που ξεκίνησε από τις 13 Φεβρουαρίου 2012, σύμφωνα με το Ν. 4043/2012 (άρθρο 7 παράγραφος 10). Ειδικότερα, το «μεγαρόσημο» των 2 ευρώ αυξήθηκε στα 15 ευρώ και το «μεγαρόσημο» των 0,50 λεπτών αυξήθηκε στα 2 ευρώ.

Το «μεγαρόσημο» των 15 ευρώ, οι δικηγόροι το επικολλούν στις αγωγές, αιτήσεις, ακυρώσεις, προσφυγές, παρεμβάσεις και σε κάθε άλλο ένδικο μέσο που καταθέτουν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Παράλληλα, το «μεγαρόσημο» των 2 ευρώ επικολλάται σε κάθε αντίγραφο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από οποιαδήποτε Δικαστική Αρχή, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, αρμοδιότητας του υπουργείου Δικαιοσύνης, από τους Δικηγορικούς και Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους και Συλλόγους Δικαστικών Επιμελητών, εκτός από τα πιστοποιητικά Ποινικού Μητρώου.

Να σημειωθεί ότι με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης, που είναι προς ψήφιση στη Βουλή, προβλέπονται μεγάλες αυξήσεις και στα παράβολα, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την κατάθεση αγωγών, προσφυγών κ.λπ.

Με πληροφορίες ΑΠΕ ΜΠΕ