Από την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν τις αιτήσεις πρόσληψης στο δήμο Θεσσαλονίκης. Οι προσλήψεις αφορούν πέντε άτομα ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Ανυψωτικών Καλαθοφόρων οχημάτων, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται έως και την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου από τις 08:00 έως τις 14:00. 

Πηγή: Thestival