Τέσσερα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία θα διδάσκονται αποκλειστικά στα αγγλικά θα λειτουργήσουν από τον Οκτώβριο στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας. Τα προγράμματα είναι τα εξής:
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης

MSc in Sustainable Development (ΠΜΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη)
MSc in Strategic Product Design (ΠΜΣ Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων)
LLM in Transnational and European Commercial Law&Alternative Dispute Resolution (ΠΜΣ Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των Διαφορών)

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
MA in Art, Law and Economy (ΠΜΣ Τέχνη, Δίκαιο και Οικονομία)

Για αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Διεθνές Πανεπιστήμιο  στο τηλ.: 2310 807520,528, Fax.: 2310 474590

Πηγή: Thestival