Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έχει μείνει ο Πειραιάς τα τελευταία 60 λεπτά λόγω γενικής βλάβης στη ΔΕΗ. Σύφωνα με την υπηρεσία ρεύματος ο Πειραιάς θα παραμείενει βυθισμένος στο σκοτάδιγια ακόμη μία ώρα.