Κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας στο οποίο περιλαμβάνονται οι διατάξεις για την ενοποίηση των επικουρικών Ταμείων που παρέχουν συντάξεις στους περισσότερους κλάδους των εργαζομένων στον Ιδιωτικό, Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, στις Τράπεζες και τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας.    Εκτός από τους ήδη ασφαλισμένους των ταμείων-τομέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο νέο Ταμείο, θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε αυτό οι νεοπροσλαμβανόμενοι.   

Στο νέο Ταμείο εντάσσονται, το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), οι τομείς του Tαμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση, οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και o Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, σε ότι αφορά την επικουρική ασφάλιση των ασφαλισμένων του.  

Για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 1-1-2001 θα ισχύσει το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση δηλαδή το ύψος της σύνταξης θα συναρτάται με το σύνολο των εισφορών. Το ίδιο σύστημα θα ισχύσει και για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-2000 για το χρόνο ασφάλισης από 1-1-2015 και μετά.  

Επίσης δημιουργείται ατομικός λογαριασμός ασφαλισμένου που θα τον ακολουθεί σε όλο το διάστημα του ασφαλιστικού βίου.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, οι εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων υπολογίζονται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη επί του συνόλου των αποδοχών.


Πηγή: in.gr