Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που παρέθεσε ο Επίτροπος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης κ. Λ. Αντόρ στον ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου έπειτα από γραπτή ερώτηση του σχετικά με την απειλή της φτώχειας και τους τρόπους αντιμετώπισης της σε κράτη μέλη που βρίσκονται υπό ισχυρή δημοσιονομική πίεση. 
Σύμφωνα με την απάντηση της Επιτροπής, η κατάσταση στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους εταίρους επιδεινώνεται ραγδαία με αποτέλεσμα στο τέλος τους 2010 ένας στους πέντε Έλληνες (20,1%) να βρίσκεται αντιμέτωπος με συνθήκες φτώχειας. Πολύ πιο απαισιόδοξες εμφανίζονται οι εκτιμήσεις σχετικά με το ποσοστό των Ελλήνων που έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε υλικά αγαθά.

Συγκεκριμένα, σχεδόν ένας στους τέσσερις, (24,1%) δηλώνει αδυναμία να ανταποκριθεί σε βασικές υλικές υποχρεώσεις (πληρωμή ενοικίου ή λογαριασμών, εξασφάλιση επαρκούς θέρμανσης για το σπίτι, αντιμετώπιση απρόβλεπτων εξόδων, διατροφή με κρέας ή ψάρι κάθε δεύτερη μέρα, διακοπές μίας εβδομάδας τον χρόνο μακριά από την μόνιμη κατοικία, κατοχή αυτοκινήτου, κατοχή πλυντηρίου, κατοχή τηλεφωνικής γραμμής). Το ποσοστό αυτό σημειώνει σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2008 κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 17,4%.  

Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε: «80 εκατομμύρια ευρωπαίοι σήμερα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Η κατάσταση, όμως, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και πρωτόγνωρη την τελευταία διετία στην χώρα μας. Η Ελλάδα εξακολουθεί να αφήνει αναξιοποίητους κοινοτικούς πόρους για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του χαμηλού βιοτικού επιπέδου από τα κοινοτικά διαρθρωτικά ταμεία. Μόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η Ελλάδα καλείται να απορροφήσει περισσότερα από τρία δις ευρώ μέσα στους επόμενους 22 περίπου μήνες. Αντίστοιχα, από το Ταμείο Συνοχής πρέπει να αξιοποιηθούν άλλα 2,5 δις ευρώ

Έχοντας περίπου 20% ανεργία (48% στους νέους), πρωτοφανή οικονομική ύφεση, συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό πολιτών που ζουν στην ανέχεια και στερούνται βασικά αγαθά, ποσοστά απορρόφησης κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είτε εξαιτίας της γραφειοκρατίας είτε εξαιτίας του ελλιπούς προγραμματισμού, είναι απαράδεκτα και καταστροφικά». 

Κίνδυνος φτώχειας για τον πληθυσμό (ανά κράτος)
 
 
Δανία 13,3
Λουξεμβούργο 14,5
Σλοβακία 12
Ισπανία 20,7
Γαλλία 13,5
Πολωνία 17,6
Σουηδία 12,9
Μάλτα 15,5
Γερμανία 15,6
Σλοβενία 12,7
Λιθουανία 20,2
Τσεχία 9
E.Ε.-27 16.4
Βέλγιο 14,6
Ουγγαρία 12,3
Ελλάδα 20,1
Ολλανδία 10,3
Αυστρία 12,1
Ιταλία 18,2
Φινλανδία 13,1
Πορτογαλία 17,9
Βουλγαρία 20,7
Ελβετία 15
Ην. Βασίλειο 17,1
Ρουμανία 21,1
Εσθονία 15,8
Λετονία 21,3
Ιρλανδία :
Κύπρος :  Στερήσεις σε βασικά αγαθά - σύγκριση 2008 και 2010 (%) (ανά κράτος)
Επί % 2008 2010 Μεταβολή 2008-2010
Λιθουανία 22,2 36 13,8
Λετονία 35,2 46,1 10,9
Εσθονία 12,4 22,3 9,9
Ισλανδία 2,5 11,3 8,8
Ισπανία 8,7 13,2 4,5
Ουγγαρία 37,1 39,9 2,8
Ελλάδα 21,8 24,1 2,3
Ην. Βασίλειο 11,3 13,4 2,1
Ολλανδία 5,2 7,2 2
Μάλτα 13,3 14,7 1,4
Βέλγιο 11,6 12,3 0,7
Βουλγαρία 55 55,6 0,6
Δανία 5,4 6 0,6
Λουξεμβούργο 3,5 4,1 0,6
Ε.Ε. - 27 17.3 17.4 0.1
Ιταλία 16,1 15,9 -0,2
Γαλλία 13,1 12,6 -0,5
Πορτογαλία 23 22,5 -0,5
Φινλανδία 9,1 8,4 -0,7
Σουηδία 4,6 3,9 -0,7
Ρουμανία 50,3 49,2 -1,1
Σλοβενία 16,9 15,8 -1,1
Τσεχία 16,2 15,1 -1,1
Γερμανία 13 11,1 -1,9
Σλοβακία 27,8 24,9 -2,9
Αυστρία 13,7 10,6 -3,1
Πολωνία 32,3 28,4 -3,9
Ιρλανδία 13,6 :  
Κύπρος 23,3 :