Στην αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης προχωρά υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
 Το νέο αναβαθμισμένο σύστημα θα παρέχει δυνατότητες γεω-εντοπισμού και μαζικής ενημέρωσης πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (mass alerting).

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστος Παπουτσής ζήτησε σήμερα από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου να επιμείνουν στην επίσπευση και την παρακολούθηση των διαδικασιών υλοποίησης του έργου το οποίο είναι εξαιρετικής σημασίας για την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών και τόνισε «ότι είναι υποχρέωση της Πολιτείας η βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης καθώς και η έγκαιρη ενημέρωση των Πολιτών».

Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές και διεπαφές για τη διασύνδεση των εσωτερικών χρηστών του με τα δίκτυα των παρόχων δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών (σταθερών και κινητών) και θα καθιστά δυνατή τη μεταφορά δεδομένων προς και από τα δίκτυα αυτά με τυποποιημένο και ασφαλή τρόπο.

Το Πληροφοριακό Σύστημα που θα υλοποιηθεί, θα αποτελείται από τα ακόλουθα συστήματα:

- Το 112 Σύστημα Διαχείρισης Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης που περιλαμβάνει την αναγγελία συμβάντων και την άμεση αποστολή οδηγιών.

- Το 112 Σύστημα Συναγερμού Πολιτών που περιλαμβάνει και τον Ιστοχώρο για την εγγραφή πολιτών και γενικότερα όλων των ενδιαφερομένων στην υπηρεσία ενημέρωσης.

Η διαχείριση του νέου αυτού συστήματος θα γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου.

Ειδικότερα, μέσω της νέας υπηρεσίας θα γίνεται:

- άμεσος, ασφαλής και ακριβής εντοπισμός των καλούντων που τελούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και αδυνατούν να δηλώσουν τη θέση τους από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο,

- γεωγραφική απεικόνιση της θέσης των καλούντων που αντιμετωπίζουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και διακίνηση των δεδομένων θέσης προς τις αρμόδιες αρχές άμεσης επέμβασης,

- μαζική και στοχευόμενη ειδοποίηση πολιτών, επιχειρήσεων, φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που βρίσκονται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έκτακτες συνθήκες όπως πυρκαγιές, καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, κλπ,

- ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέσω διαφόρων εναλλακτικών καναλιών (π.χ. διαδίκτυο, πύλες ενημέρωσης, ΜΜΕ κλπ).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €5.802.016,26, έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», ολοκληρώνεται η διαγωνιστική διαδικασία και θα υλοποιηθεί μέσω της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» Α.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα η Υπηρεσία Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης (ΥΚΕΑ) 112 λειτουργεί στη χώρα μας από το 1999 με Υπεύθυνο Φορέα παρακολούθησης της λειτουργίας της την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.