Εντυπωσιακά μειωμένος ήταν το 2011 ο αριθμός των προσφυγών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Ελλάδας, με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το τελευταίο. Συγκεκριμένα, το 2011 η Επιτροπή άσκησε κατά της Ελλάδας τέσσερις προσφυγές για παράβαση του δικαίου της Ένωσης, έναντι 26 το 2007, 19 το 2008, 12 το 2009 και 14 το 2010, ενώ από το 1981 έχουν εισαχθεί κατά της Ελλάδας 383 τέτοιες υποθέσεις.

Εξάλλου, το 2011 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε τέσσερις αποφάσεις για παράβαση του δικαίου της Ένωσης εκ μέρους της Ελλάδας, όλες καταδικαστικές, ενώ ο αριθμός των αποφάσεων και διατάξεων σε προδικαστικές υποθέσεις ανήλθε σε πέντε.

Επίσης, την προηγούμενη χρονιά τα ελληνικά δικαστήρια υπέβαλαν επτά αιτήσεις έκδοσης προδικαστικής απόφασης. Το σύνολο των αιτήσεων έκδοσης προδικαστικής απόφασης που έχουν υποβάλει τα ελληνικά δικαστήρια από το 1986 (το έτος δηλαδή κατά το οποίο υποβλήθηκαν οι δύο πρώτες αιτήσεις) ανέρχεται σε 160, από τις οποίες δέκα ήταν από τον Άρειο Πάγο, 50 από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ οι υπόλοιπες 100 ήταν από άλλα δικαστήρια.

Τέλος, οι εκκρεμείς ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ελληνικές υποθέσεις είναι 23, εκ των οποίων δέκα προδικαστικές, έξι παραβάσεις κράτους μέλους και επτά αιτήσεις αναίρεσης.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ