Την πρόσληψη 225 ατόμων με ειδικές ανάγκες αποφάσισε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ενεργοποιώντας τον Nόμο 2643/1998 που αφορά τη μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών. Την πρόσληψη 225 ατόμων με ειδικές ανάγκες αποφάσισε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ενεργοποιώντας τον Nόμο 2643/1998 που αφορά τη μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών. Με απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Ν. Ρόβλια, προβλέπεται η κατανομή από τους τελικούς πίνακες του 50% των επιτυχόντων σε θέσεις του Δημοσίου ανά την επικράτεια.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η κατανομή 225 θέσεων, εκ των οποίων οι 173 αφορούν άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% και άνω και 52 για όσους έχουν τέκνο ή αδερφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Οι επιτυχόντες που αναμένουν να προσληφθούν από το 2008 θα τοποθετηθούν στις Περιφερειακές Δ/νσεις ΟΑΕΔ Αττικής και Νήσων, Κρήτης, Ηπείρου, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Μακεδονίας και στην Τ.Υ. Κομοτηνής, στο ΚΠΑ 2 Μυτιλήνης, στο ΚΠΑ 2 Ρόδου, στο ΚΠΑ 2 Λαμίας, στο ΚΠΑ 2 Κοζάνης και στο ΚΠΑ 2 Τρίπολης.