Προσπάθειες για τη σταδιακή απορρόφηση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Πολύτεκνων, τέκνων αναπήρων και θυμάτων πολέμου και Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, που πέτυχαν στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2008, καταβάλλονται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σύμφωνα με ανακοίνωσή του. Σημειώνεται, ότι από το 2008 δεν έχει προσληφθεί κανείς από τους επιτυχόντες των προστατευόμενων κατηγοριών σύμφωνα με το νόμο 2643/1998. Το θέμα τέθηκε και στους εκπροσώπους του μηχανισμού στήριξης από τον υπουργό Δημήτρη Ρέππα και τον υφυπουργό Ντίνο Ρόβλια, προκειμένου να υπάρξει μία ρύθμιση, ενώ εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών όλων των κατηγοριών προσήλθαν την προηγούμενη εβδομάδα στο υπουργείο και είχαν συνάντηση με την γενική γραμματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ευσταθία Μπεργελέ, από την οποία ενημερώθηκαν για τις ενέργειες που προωθούνται, με κοινωνική ευαισθησία, στο υπάρχον στενό δημοσιονομικό πλαίσιο.

Ήδη πάντως έχει εκδοθεί απόφαση κατανομής του 50% των άμεσα και έμμεσα ΑΜΕΑ με βάση τη μοριοδότησή τους για τις προσλήψεις του 2012, και θα προχωρήσει εντός των επόμενων ημερών και η κατανομή του 50% των υπόλοιπων προστατευόμενων κατηγοριών, μεταξύ των οποίων οι πολύτεκνοι, οι οποίοι είναι ενήμεροι για το θέμα.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το σύνολο των κατηγοριών αυτών, που αναμένεται να διοριστούν, θα αποτελεί περίπου το 10% του συνόλου που πρόκειται να προσληφθούν στο Δημόσιο το 2012, αφαιρουμένων των ανελαστικών υποχρεώσεων διορισμού (απόφοιτους σχολών, κ.λπ.).