Ασφαλή, αποτελεσματικά και πλήρως ελεγμένα από τον ΕΟΦ είναι τα γενόσημα φάρμακα στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Εθνικός Οργανισμός ΦαρμάκουΟ πρόεδρος του Οργανισμού, Ι. Τούντας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, διευκρίνισε ότι η χρήση των γενοσήμων φαρμάκων είναι διαδεδομένη στην Ε.Ε. σε ποσοστό πάνω του 50%. «Όλα τα φάρμακα συμπεριλαμβανομένων και των γενοσήμων ανεξάρτητα από τη χώρα παραγωγής τους (ΗΠΑ, Ινδία κα.), για να εισαχθούν και να κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα, έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) και τον ΕΟΦ, ο οποίος διενεργεί συστηματικά εργαστηριακούς έλεγχους και επιθεωρήσεις. Επιπλέον, μετά την αδειοδότηση και κυκλοφορία των φαρμάκων, ο ΕΟΦ διενεργεί εργαστηριακούς δειγματοληπτικούς ελέγχους και τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις» δήλωσε.

Οι υπεύθυνοι του ΕΟΦ τόνισαν πάντως ότι είναι απαραίτητο να αυξηθεί η χρήση των γενοσήμων στην Ελλάδα, με στόχο να φθάσει το 30% το 2012 ώστε να γίνει εναρμόνιση με τις χώρες της ΕΕ, να εξορθολογιστεί η συνταγογράφηση, να μειωθεί η φαρμακευτική σπατάλη και να μειωθεί η σχετική δαπάνη του Έλληνα ασφαλισμένου.

Υπενθυμίζεται ότι τα γενόσημα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά είναι περίπου 3.000, σε επίπεδο συσκευασίας (στοιχεία 2011) σε σύνολο περίπου 7.300 φαρμάκων.


TAGS