Από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναμένεται να αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης των δομών του Δημοσίου, ενώ αργότερα θα συνεχιστεί στα υπόλοιπα υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και φορείς.
Για αυτό το λόγο έχει ήδη συσταθεί η σχετική επιτροπή, επιφορτισμένη με το έργο της αξιολόγησης των δομών των οργανικών μονάδων του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Εξάλλου, όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου σήμερα, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δ. Ρέππας, πρότεινε στο Λουκά Παπαδήμο την σύγκληση του Κεντρικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της Διοίκησης, που θεσπίστηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2012, με αντικείμενο την πολιτική της μεταρρύθμισης στο κράτος.

 Πηγή: Ναυεμπορική