Πλεονάσματα της τάξης των 300 εκατ. ευρώ εμφάνισε το 2011 η Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τον απολογισμό των πεπραγμένων που παρουσιάστηκε την Τρίτη σε ειδική συνεδρίαση. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον απολογισμό, η Περιφέρεια το 2011 ολοκλήρωσε 70 έργα κοινωνικής χρήσης και υποδομών, συνολικού κόστους 37,24 εκατ. ευρώ. Το β' εξάμηνο 2011 επιτάχυνε το ρυθμό απορρόφησης του ΕΣΠΑ κατά 31%.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Σγουρός, υποστήριξε ότι «το θετικό πλεόνασμα και η δημιουργία του αποθεματικού μας δεν ήταν ούτε αυτονόητο ούτε δημιουργήθηκε με αυτόματο πιλότο».
 
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «στην εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο που αναλάβαμε, είχαμε να αντιμετωπίσουμε τη θεσμική συγκρότηση της Περιφέρειας Αττικής, το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου μας με βάση το πρόγραμμά μας, τη συμμετοχή μας στην αντιμετώπιση ευρύτερων κρίσιμων κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων».