Δραστικό ψαλίδι έως και 18% στις αμοιβές για τις εφημερίες των γιατρών και μάλιστα αναδρομικά από την αρχή του έτους. Μαχαίρι στις αποδοχές τους περιμένει και όσους απασχολούνται με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, καθώς δεν θα λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία τους - ρύθμιση που αναμένεται να πλήξει ως επί το πλείστον τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
Αυτές τις σημαντικές μισθολογικές απώλειες προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών, με την οποία προσδιορίζονται τόσο τα ποσοστά επί του βασικού μισθού για την απόδοση των εφημεριών, όσο και η μισθολογική κατάταξη του προσωπικού ορισμένου χρόνου.
 
Με τις περικοπές τους μισθούς των νοσοκομειακών γιατρών η κυβέρνηση επιχειρεί μέσω των ρυθμίσεων αυτών να πετύχει τον στόχο της μείωσης κατά 50 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπεται στο νέο Μνημόνιο.  Ειδικότερα, ενώ η αμοιβή για το ωρομίσθιο των εφημεριών γιατρών του ΕΣΥ προσδιοριζόταν στο 0,0059 επί του βασικού μισθού, με τη νέα διάταξη θα υπολογίζεται στο 0,0049 των μηνιαίων αποδοχών.
 
«Ψαλίδι» μπαίνει και στις εφημερίες των διευθυντών του ΕΣΥ, με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών να επικεντρώνεται σε αυτούς που υπηρετούν σε νοσοκομειακές μονάδες της πρώτης ζώνης του ΕΣΥ, δηλαδή σε νοσοκομεία των περιοχών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου και Ιωαννίνων. Για τους γιατρούς-διευθυντές των περιοχών αυτών προβλεπόταν ωρομίσθια αμοιβή αντίστοιχη του 55% του βασικού μηνιαίου μισθού τους. Με τις νέες ρυθμίσεις, η ωρομίσθια αμοιβή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47% του μισθού. «Μας μειώνουν την επιστημονική αξία σε χρήμα» σημειώνουν συνδικαλιστικά στελέχη των νοσοκομειακών γιατρών, διευκρινίζοντας πως από τη στιγμή που δεν έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν όσους υπηρετούν στις θέσεις αυτές - καθώς θα υπήρχαν μεγαλύτερες ελλείψεις προσωπικού στον τομέα της Υγείας - κόβουν απλώς τις αποδοχές.
 
Δραστικές περικοπές στις απολαβές τους θα έχουν το επόμενο διάστημα και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, ενώ χαμηλότερα εισοδήματα θα πρέπει να περιμένει συνολικά το προσωπικό που απασχολείται με σχέση ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο. Οι νέες ρυθμίσεις ουσιαστικά ακυρώνουν ενδεχόμενη πολυετή προϋπηρεσία - λαμβάνεται υπόψη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση έως επτά ετών -, γεγονός που όπως εκτιμούν συνδικαλιστικά στελέχη θα πλήξει κυρίως τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
 
Οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου, μεταξύ των οποίων και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, δεν προάγονταν σε βαθμούς αλλά ανέβαιναν μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με την προϋπηρεσία τους, η οποία υπολογιζόταν αθροιστικά βάσει του χρόνου απασχόλησής τους και ανεξάρτητα από το εάν μεταξύ αυτού υπήρχαν διακοπές. Ωστόσο, με τις νέες ρυθμίσεις ο ενδεχόμενος χρόνος απασχόλησης πέραν της επταετίας δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική ανέλιξή τους και θα «λαμβάνουν τον βασικό μισθό που αντιστοιχεί στον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας τους», που στην πράξη θα οδηγήσει σε μειωμένες αποδοχές.


Πηγή: Τα Νέα