Τέσσερις μονόν αεροπορικές εταιρείες θα συνεχίσουν τελικά στη διαγωνιστική διαδικασία για τις άγονες γραμμές.  Με απόφαση του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αποκλείσθηκαν από το διαγωνισμό οι εταιρίες Minoan Air και Aeroland, ύστερα από σχετικές ενστάσεις που είχαν υποβληθεί. Έτσι, στην επόμενη φάση, για τις συνολικά 24 άγονες γραμμές παιρνούν οι εταιρείες Aegean Airlines, Olympic Air, Astra Airlines και Sky Express.Σύμφωνα με πληροφορίες, η Olympic Air ενδιαφέρεται για 14 δρομολόγια, η Aegean Airlines για οχτώ, ενώ Sky Express και Astra Airlines, διεκδικούν από έξι δρομολόγια η κάθε μια.

Στο μεταξύ, η Olympic Air, αναδείχθηκε και τυπικά ως μοναδική υποψήφια, αερομεταφορέας αποκλειστικής εκμετάλλευσης, από 01/04/2012 έως 31/03/2016, των τακτικών αεροπορικών γραμμών:

-Αθήνας-Σύρου-Αθήνας έναντι οικονομικού αντισταθμίσματος 2.282.930,52 ευρώ.

-Αθήνας-Ζακύνθου-Αθήνας έναντι οικονομικού αντισταθμίσματος 4.311.859,07 ευρώ.

Οι δυο παραπάνω γραμμές ήταν οι καινούργιες άγονες γραμμές και δεν εντάσσονταν στο μεγάλο διαγωνισμό των 24 άγονων γραμμών.