Εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την κατασκευή νέου πεδίου ελιγμών του αεροδρομίου της Πάρου», προϋπολογισμού 23,25 ευρώ, που διενεργήθηκε στις 24 Ιανουαρίου. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.   Η υπογραφή της σύμβασης με τη μειοδότρια εργοληπτική εταιρεία θα λάβει χώρα μετά τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.   

Στο τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται  η κατασκευή νέου διαδρόμου μήκους 1.400 μ. και πλάτους 45 μ., η κατασκευή δύο συνδετήριων τροχοδρόμων, η κατασκευή δαπέδου στάθμευσης 200 επί 130, η κατασκευή περιμετρικής και υπηρεσιακής οδού 4.130 μ. και 790 μ., τεχνικά έργα αποστράγγισης και εγκατάσταση φωτοσήμανσης.   

Σχολιάζοντας, ο υφυπουργός Γ.Μαγκριώτης έκανε λόγο για «ένα έργο πνοής» για το νησί της Πάρου και γενικότερα για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που θα συμβάλει στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ανάπτυξη του τουρισμού.


πηγή: tanea.gr