Το ποσό των 123.842.439 ευρώ δίνει στους δήμους όλης της χώρας το υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους. Το ποσό αυτό αποτελεί τακτική επιχορήγηση για το Φεβρουάριο του 2012 και κατανέμεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.