Σε τρία χρόνια και όχι δύο όπως αρχικά προβλεπόταν, θα ολοκληρωθεί η μείωση των μισθών των υπαλλήλων στο δημόσιο, που προκύπτει από το ενιαίο μισθολόγιο, όταν αυτή υπερβαίνει το 25% των προηγούμενων αποδοχών του. Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, για έναν υπάλληλο που βάση του νέου μισθολογίου θα έχει μείωση του μισθού της τάξης του 40% προβλέπονται τα εξής.

- Από 1-11-2011, μειώθηκαν κατά 25% οι συνολικές αποδοχές του συγκριτικά με αυτές που ελάμβανε τον Οκτώβριο του 2011.

- Η υπερβάλλουσα μείωση (15%), περικόπτεται κατά το ένα τρίτο (5%) από την 1-11-2012, επιπλέον κατά 5% από 1-11-2013 και ολόκληρη (επιπλέον 5%) από 1-11-2014, οπότε από την ημερομηνία αυτή και μετά θα έχει ολοκληρωθεί η προσαρμογή του μισθού στο νέο μισθολόγιο.