Σε τρία χρόνια και όχι σε δύο όπως αρχικά προβλεπόταν, θα ολοκληρωθεί η μείωση των μισθών των υπαλλήλων στο δημόσιο, που προκύπτει από το ενιαίο μισθολόγιο, όταν αυτή υπερβαίνει το 25% των προηγούμενων αποδοχών του. 
Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε χθες Παρασκευή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, για έναν υπάλληλο που βάση του νέου μισθολογίου θα έχει μείωση του μισθού της τάξης του 40% προβλέπονται τα εξής.
  • Από 1-11-2011, μειώθηκαν κατά 25% οι συνολικές αποδοχές του συγκριτικά με αυτές που ελάμβανε τον Οκτώβριο του 2011.

  • Η υπερβάλλουσα μείωση (15%), περικόπτεται κατά το ένα τρίτο (5%) από την 1-11-2012, επιπλέον κατά 5% από 1-11-2013 και ολόκληρη (επιπλέον 5%) από 1-11-2014, οπότε από την ημερομηνία αυτή και μετά θα έχει ολοκληρωθεί η προσαρμογή του μισθού στο νέο μισθολόγιο.

Ο Δημήτρης Ρέππας  κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ υπό τον πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο απολύσεων στο Δημόσιο. Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης υπογράμμισε ότι « η δέσμευση που έχουμε αναλάβει αφορά στη μείωση των εργαζομένων στο ελληνικό δημόσιο κατά 150.000 μέχρι το τέλος του 2015. Η μείωση αυτή, θα προέλθει μέσω αποχωρήσεων, συνταξιοδοτήσεων, αλλά και μέσω της πολιτικής για την κατάργηση ή τη συγχώνευση φορέων που είναι σε εξέλιξη. Το τελικό προϊόν της αξιολόγησης δομών αλλά και προσωπικού, μπορεί να οδηγήσει σε αξιοποίηση κατά το βέλτιστο τρόπο των εργαζομένων στο ελληνικό Δημόσιο».