Οκτώ γυναίκες συνελήφθησαν από την ασφάλεια Ηρακλείου επειδή εργάζονταν ως αποκλειστικές νοσοκόμες στο νοσοκομείο της πόλης χωρίς να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και να φέρουν πτυχίο Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων θέτοντας κατ΄αυτόν τον τρόπο την υγεία των ασθενών σε κίνδυνο.