Κατάληψη του κτιρίου του υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πραγματοποιούν από νωρίς το πρωί οι υπάλληλοι.   Οι υπάλληλοι του υπουργείου διαμαρτύρονται για τα σχέδια κατάργησης οργανισμών και φορέων του Δημοσίου, για τις περικοπές προσωπικού, αλλάκαι για τις μετατάξεις