Οικονομική ενίσχυση ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ στον δήμο Αθηναίων εγκρίθηκε από τον υπουργό Εσωτερικών, Τάσο Γιαννίτση, ύστερα από σχετικό αίτημα του δήμου για την κάλυψη κοινωνικών τουν δράσεων.