Μεσω του νομικού του συμβούλου Ιωάννη Ταμιωλάκη απαντά ο Β' Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δασκάλων στις καταγγελίες ότι προσκόμισε μη γνήσια έγγραφα για να ζητήσει την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΥΠΕΚΑ.
Η απάντηση του συνεταιρισμού:

«Όλες οι μέχρι σήμερα ενέργειες του συνεταιρισμού μας κινούνται αποκλειστικά εντός των πλαισίων της νομιμότητας. Ειδικά η κατάρτιση των προσυμφώνων αγοραπωλησίας, του οριστικού συμβολαίου και των τοπογραφικών διαγραμμάτων, που τα συνοδεύουν, για τα οποία γίνεται λόγος στην συκοφαντική καταγγελία, έγιναν απολύτως νόμιμα και ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα Μεταβίβαση και κτήση κυριότητος σε ακίνητο δεν νοούνται χωρίς συμβόλαιο. Για το λόγο αυτό εάν δεν έχει καταρτισθεί συμβολαιογραφική πράξη, δεν δημιουργείται φορολογική υποχρέωση, διότι στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει μεταβίβαση κυριότητας αναγνωριζόμενη ως ισχυρή στο νομικό κόσμο, πέρα από την έκταση που αναφέρεται στο συμβόλαιο και πραγματικά μεταβιβάζεται.

Ο νόμος αναγνωρίζει και δέχεται , ότι μεταβίβαση κυριότητος είναι δυνατή μόνο με την κατάρτιση συμβολαιογραφικής πράξης. Χωρίς αυτήν δεν υπάρχει μεταβίβαση κυριότητας.

Στην περίπτωσή μας, η συμβολαιογραφική πράξη έχει καταρτισθεί και αφορά έκταση 931,135 στρεμμάτων. Αυτή είναι και η πραγματική. Μόνο στην έκταση με αυτό το εμβαδόν έχει αποκτήσει κυριότητα ο συνεταιρισμός και μόνο γι’ αυτήν όφειλε να καταβάλλει, όπως και κατέβαλλε τον αναλογούντα φόρο.

Άλλη έκταση πέραν αυτής, όπως αναφέρουν οι συκοφάντες μας, ουδέποτε μεταβιβάστηκε, ούτε, άλλως πως, απέκτησε σ’ αυτήν κυριότητα ο συνεταιρισμός. Επομένως ούτε φόρο μεταβίβασης όφειλε να καταβάλλει, ούτε ωφελήθηκε ο ίδιος ή έβλαψε το Δημόσιο, διότι απλούστατα δεν έλαβε χώρα μεταβίβαση κυριότητας στην έκταση αυτή και δεν γεννήθηκε ποτέ αντίστοιχο δικαίωμα του Δημοσίου ή φορολογική υποχρέωση του συνεταιρισμού.

Αντίθετα μάλιστα αυτή την έκταση, φαίνεται ότι διαχρονικά, οι ίδιοι οι συκοφάντες μας, όπως προκύπτει από στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, πωλούν ή άλλως πως μεταβιβάζουν σε τρίτους ή αποδέχονται ως κληρονομιαία με συμβολαιογραφικές πράξεις.

Επιπλέον, όλες οι πράξεις της διοίκησης που έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί στηρίζονται στο δεδομένο και αναφέρουν ότι το εμβαδόν της ιδιοκτησίας του συνεταιρισμού είναι 931,195 στρέμματα. Για την έκταση αυτή και μόνο έχουν δοθεί οι προβλεπόμενες εγκρίσεις.

Τι να την κάνουμε λοιπόν την επιπλέον έκταση που διατείνονται οι συκοφάντες ότι μας μεταβιβάστηκε;

Έκταση πέραν των 931,195 στρεμμάτων, δεν μας μεταβιβάστηκε, δεν κατέχουμε, δεν μας ενδιαφέρει, ούτε άλλωστε και μπορούμε με κανένα τρόπο να χρησιμοποιήσουμε, αφού όλες οι διοικητικές πράξεις στηρίζονται στο δεδομένο των 931,195 στρεμμάτων.

Δεν είχαμε επομένως κανένα λόγο να προβούμε σε οποιαδήποτε παρανομία, όπως αυτή που καταγγέλλεται αβάσιμα και συκοφαντικά.

Ρητά δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε παντός δικαιώματός μας, που απορρέει από την ποινική και αστική νομοθεσία. Θα ζητήσουμε, από τη δικαιοσύνη, την αποκατάσταση όλων των θιγέντων δικαιωμάτων μας (αστικών και ποινικών), διότι οι συκοφάντες έχουν κοινοποιήσει τις ψευδείς, αβάσιμες και ηθικά απαράδεκτες κατηγορίες τους, όχι μόνο στις δικαστικές αρχές, αλλά και σε πλήθος φορέων και υπηρεσιών. Έτσι έχουν υπερβεί πλέον κάθε όριο ανοχής. Ως εδώ και μη παρέκει. Οι συκοφάντες μας αφού εισέπραξαν το αξιόλογο τίμημα που συμφωνήθηκε και με τους λοιπούς πρώην συγκυρίους του ακινήτου μας, αντί να συνδράμουν το Συνεταιρισμό στην επίτευξη των σκοπών του, όπως είχαν τουλάχιστον ηθική υποχρέωση, δηλαδή την αξιοποίηση και διανομή των μερίδων στα μέλη του, φερόμενοι κατά τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη και την καλή πίστη, προσπαθούν με κάθε τρόπο να δημιουργήσουν προσκόμματα και εμπόδια σε βάρος των χιλίων μελών του. ΝΤΡΟΠΗ».

Σχετικό θέμα:  Καταγγελία- σοκ: Ο Παπακωσταντίνου ενέκρινε την οικοδόμηση περιοχής που δεν δηλώνεται στην Εφορία