Στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, για το έλλειμμα του 2009, καταθέτει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιώργος Προβόπουλος.