Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε επί της αρχής και επί των άρθρων το νομοσχέδιο για την «παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις».

Προηγουμένως, ο υπουργός προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης κατέθεσε στη Βουλή σειρά τροποποιήσεων.

Συγκεκριμένα, στο ν/σ περιλήφθηκε και διάταξη για το Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος, η οποία ορίζει ότι «μέτοχοι που αποτάσσονται από το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, μετά από τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου Ανακριτικού Συμβουλίου για οικονομικά αδικήματα, στερούνται δικαιώματος παροχής του εφάπαξ βοηθήματος, καθώς και της επιστροφής των εισφορών τους από το Ταμείο».

Επιπλέον, περιλήφθηκε διάταξη που ορίζει ότι το εφάπαξ βοήθημα είναι απαιτητό μετά την έξοδο του δικαιούχου από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για όσους εξέρχονται αυτεπαγγέλτως και για όσους εξέρχονται από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής κατόπιν αίτησης τους, με την παρέλευση 25 ετών από την ημερομηνία έναρξης της μετοχικής τους σχέσης με το Ταμείο.

Προβλέπεται επίσης ότι το εφάπαξ βοήθημα, είναι καταβλητέο εντός εξαμήνου από της υποβολής των προβλεπομένων δικαιολογητικών από το δικαιούχο. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η υπέρβαση της ανωτέρω προθεσμίας, μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα χρηματικά διαθέσιμα του Ταμείου δεν επαρκούν για την καταβολή του βοηθήματος εντός αυτής.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης κατέθεσε και διάταξη αρμοδιότητας του υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με την οποία «η καταβολή των μερισμάτων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού από 1 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Μαρτίου 2012, πραγματοποιείται σε βάρος του λογαριασμού του Δημοσίου Νο 200 "ΕΔ Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών", που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας, χωρίς προηγούμενη πίστωση του ως άνω λογαριασμού του Δημοσίου από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού».

Πηγή: naftemporiki.gr