Η ιδιωτική εκπαίδευση και οι σπουδές στο εξωτερικό, μπορούν να αποτελέσουν ένα «μέσο» για την επαγγελματική αποκατάσταση των ελληνόπαιδων. Αυτό το συμπέρασμα εξάγεται μετά από έρευνα που εκπόνησε το  XINIS ACADEMIC RESEARCH CENTER του ΙΕΚ ΞΥΝΗ, με στόχο να καταγράψει τη γνώμη των πολιτών για βασικά συστατικά στοιχεία του εκπαιδευτικού συστήματος.
H έρευνα διεξήχθη κατά τον Φεβρουάριο του 2012, σε δείγμα 551 ατόμων, ηλικίας άνω των 19 ετών, στην περιοχή της Αθήνας, με τη μέθοδο του δομημένου ερωτηματολογίου.


Διαβάστε αναλυτικά την έρευνα του ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΔΩ