Δυνατότητα απόσπασης Ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων στη Κύπρο, ενόψει ανάληψης της προεδρίας της Ε.Ε., προβλέπει τροπολογία των υπουργών Οικονομικών και Εξωτερικών. Σύμφωνα με την τροπολογία, που κατατέθηκε στη Βουλή και στο νομοσχέδιο που αφορά το Πρόγραμμα Ήλιος και την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, επιτρέπεται η απόσπαση Ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων σε αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας,  για την παροχή συνδρομής κατά την ανάληψη από αυτήν της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δεύτερο εξάμηνο του 2012.

Στους παραπάνω συμπεριλαμβάνονται και οι διπλωματικές αρχές σε τρίτες χώρες.

Παράλληλα προβλέπεται ότι «το Ελληνικό Δημόσιο θα επιβαρυνθεί, εκτός από τις πλήρεις αποδοχές εσωτερικού και με τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής των αποσπασμένων υπαλλήλων, ενώ οι δαπάνες διαμονής και διαβίωσης θα καταβληθούν από το κυπριακό Δημόσιο».

Παράλληλα, με κοινή υπουργική απόφαση και για τον ίδιο λόγο, «η απόσπαση Ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων συγκεκριμένων υπουργείων, στην κυπριακή Πρεσβεία στην Αθήνα, στους οποίους καταβάλλονται από το ελληνικό δημόσιο πλήρεις αποδοχές και από την Κυπριακή Δημοκρατία ανάλογη ημερήσια αποζημίωση».