Σε συμφωνία για ένα κοινό μέτωπο δράσης για την εκρίζωση των φαινόμενων διαφθοράς στο υπουργείο Ανάπτυξης κατέληξαν η υπουργός Αννα Διαμαντοπούλου και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Μονίμων Υπαλλήλων του υπουργείου, όπως επίσης και στην ανάγκη διαχωρισμού και ανάδειξης των έντιμων και ικανών υπαλλήλων και στελεχών μέσα από αντικειμενικές και διαφανείς διαδικασίες. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν ακόμη θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του υπουργείου και ειδικότερα της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, όπως και το νέο Οργανισμό του υπουργείου, καθώς επίσης θέματα που σχετίζονται με τα δάνεια των δημοσίων υπαλλήλων και τον έλεγχο της αγοράς.