Δε θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες για αύριο εκλογές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.   Η Οργανωτική Επιτροπή Εκλογών αποφάσισε την αναβολή για δεύτερη φορά των εκλογών, εξαιτίας της «γενικότερης προβληματικής που επικρατεί στα πανεπιστήμια». Αρχικά, οι εκλογές είχαν οριστεί να διεξαχθούν στις 13 Φεβρουαρίου, αλλά μετατέθηκαν για την 1η Μαρτίου, οπότε και αναβλήθηκαν.