Σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας τυροκομείου με έδρα την Καλαμπάκα Θεσσαλίας προχώρησε ο ΕΦΕΤ, λόγω έλλειψης άδειας λειτουργίας και κακών συνθηκών υγιεινής.
Πρόκειται για την επιχείρηση με την επωνυμία «Χρ. Βλαχογιάννης & ΣΙΑ ΟΕ», στην οποία ελεγκτές της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας του ΕΦΕΤ διαπίστωσαν καθ' υποτροπή σειρά παραβάσεων της νομοθεσίας.

Ειδικότερα, στην έκθεση αυτοψίας των ελεγκτών, που διενεργήθηκε αναφέρεται ότι η η επιχείρηση στερείται άδειας λειτουργίας και κωδικού αριθμού έγκρισης, ενώ το επίπεδο υγιεινής των χώρων και εξοπλισμού ήταν ανεπαρκές.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΦΕΤ, η επιχείρηση εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης της υγιεινής και της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων, στηριζόμενο στις αρχές του HACCP, ωστόσο η μελέτη χρειάζεται αναθεώρηση.
TAGS