Σε ανακοίνωσή του το Πανεπίστημιο Αιγαίου διευκρινίζει τους λόγους για τους οποίους το πανεπιστήμιο διακρίθηκε στην παγκόσμια κατάταξη των ΑΕΙ. «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εμφανίζεται στο καλύτερο 3% έως 5% της παγκόσμιας κατάταξης 20.372 ιδρυμάτων, σύμφωνα με την τελική έκδοση world ranking universities 2012 (webometrics.info2012). Ακόμα πιο σημαντική είναι η κατάταξή του στην 7η θέση ανάμεσα στα 23 ελληνικά ΑΕΙ και στο σύνολο των 64 ελληνικών ιδρυμάτων και δομών που ταξινομούνται. Συγκεκριμένα στην πρώτη θέση βρίσκεται το Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης και τα Πανεπιστήμια Πατρών στη δεύτερη, Αθηνών στην τρίτη, το Ε.Μ. Πολυτεχνείο στην τέταρτη, το Κρήτης στην πέμπτη και το Ιωαννίνων στην έκτη.

Χαρακτηριστική δε είναι και η βελτίωση της θέσης του Ιδρύματος από την προηγούμενη χρονιά, στην 865η από την 920η θέση μεταξύ 20.372 ιδρυμάτων απ’ όλο τον κόσμο, γεγονός που καταδεικνύει την αυξανόμενη παραγωγή σημαντικού επιστημονικού έργου από την ακαδημαϊκή του κοινότητα» αναφέρεται στην ανακοίνωση. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου κάνει λόγο για μια σποθδαία διάκριση που ήρθε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την παιδεία και τα ελληνικά πανεπιστήμια. Επισημαίνεται ότι το ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο, αντιμετωπ'ιζει σοβαρά προβλήματα, όπως την υποχρηματοδότηση της έρευνας, αλλά και της ακαδημαϊκής λειτουργίας των ΑΕΙ. 

Στο σύνολο των πανεπιστημίων που κατατάσσονται στο καλύτερο 1%, ή 5%, ή 10%, αναφέρονται σε χώρες με υψηλότερο ΑΕΠ και πολύ υψηλότερη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων και δαπάνη ανά φοιτητή.