Στα 130 έφτασαν συνολικά τα πρόστιμα που επέβαλε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) το τελευταίο τρίμηνο με το συνολικό ποσό τους να φτάνει τα 637.500 ευρώ. Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν, μετά από ελέγχους κλιμακίων των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΦΕΤ, σε επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια με γνώμονα «την προστασία της δημόσιας υγείας, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την τήρηση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού» όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Οι κυριότερες παραβάσεις, που κατέγραψαν οι ελεγκτές του Φορέα, αφορούσαν (το ποσοστό αναφέρεται στο σύνολο των καταγεγραμμένων παραβάσεων):

- Στη διακίνηση και εμπορία ακατάλληλων- μη ασφαλών τροφίμων σε ποσοστό της τάξης του 28%.

- Στη διαπίστωση ανεπαρκούς επιπέδου υγιεινής στους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας, των τροφίμων- ποσοστό 16,6%.

- Στην ανυπαρξία ή στην ανεπαρκή εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου- ποσοστό 14%.

- Στην έλλειψη άδειας λειτουργίας- ποσοστό 12%.

- Στην ανεπάρκεια στον εξοπλισμό και στις υποδομές- ποσοστό 8,6%.

Σχετικά με το είδος των επιχειρήσεων, που διαπιστώθηκε να έχουν υποπέσει σε παραβάσεις, πρόκειται, κυρίως, για (το ποσοστό αναφέρεται στο σύνολο των ελεγχθέντων καταστημάτων):

- Καταστήματα μαζικής εστίασης, σε ποσοστό της τάξης του 24,6%.

- Σούπερ μάρκετ, σε ποσοστό 18,5%.

- Επιχειρήσεις επεξεργασίας και μεταποίησης τροφίμων, σε ποσοστό 10,7%.

- Κρεοπωλεία- ιχθυοπωλεία, σε ποσοστό της τάξης του 9,2%.

- Αρτοποιεία- ζαχαροπλαστεία, σε ποσοστό 8,5%.

- Εταιρείες αποθήκευσης και διανομής τροφίμων, σε ποσοστό 5,3%.

- Βιομηχανίες, σε ποσοστό 3%.
TAGS