Να βάλει τέλος στις διακρίσεις ενάντια στους κατόχους μεταπτυχιακών διπλωμάτων από άλλα κράτη μέλη κάλεσε σήμερα την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το αίτημα λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης (δεύτερο στάδιο προδικαστικής διαδικασίας) και η Ελλάδα καλείται να απαντήσει εντός διμήνου. Σε περίπτωση που η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ε.Ε.

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν με το επιχείρημα ότι ορισμένα μη ελληνικά πανεπιστήμια δεν προσφέρουν προπτυχιακές σπουδές, οι ελληνικοί κανόνες αρνούνται να αναγνωρίσουν κάποια μεταπτυχιακά διπλώματα που αποκτήθηκαν σε άλλα κράτη- μέλη ως ισότιμα με αυτά που προέρχονται από ελληνικά πανεπιστήμια. Αντιθέτως, όπως υποστηρίζει η Επιτροπή, οι ελληνικές αρχές αναγνωρίζουν μεταπτυχιακά διπλώματα που αποκτήθηκαν σε πανεπιστήμια με έδρα την Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το γεγονός αυτό αποτελεί έμμεση διάκριση στην ελληνική αγορά εργασίας εις βάρος των πολιτών της Ε.Ε., που κατέχουν τέτοιου είδους διπλώματα τα οποία εκδόθηκαν από άλλα κράτη- μέλη.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η λανθασμένη αξιολόγηση ή η άρνηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού διπλώματος που αποκτήθηκε σε άλλο κράτος- μέλος, έχει ως συνέπεια τη διακριτική μεταχείριση όσον αφορά την απασχόληση και ιδίως τους όρους εργασίας, όπως απαιτείται από το άρθρο 45 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Συνεπώς, υπογραμμίζει η Επιτροπή, η διάταξη αυτή παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

Πηγή: naftemporiki.gr