Ανανέωσε τη διάρκεια παραμονής της αποστολής του στο Αφγανιστάν για άλλους δώδεκα μήνες το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, προκειμένου να μην διακοπεί η βοήθεια που προσφέρει στην Καμπούλ για την «πλήρη ανάληψη» του ελέγχου της κυριαρχίας και της ασφάλειας της χώρας.   Με βάση την ανανεωμένη διάρκειά της, η αποστολή και οι αρκετές εκατοντάδες ξένου και εντόπιου προσωπικού που απασχολεί θα παραμείνουν στη χώρα έως τις 23 Μαρτίου 2013.  

Το Συμβούλιο στην ομόφωνη απόφασή του τονίζει πως γι’ αυτήν έλαβε υπ’ όψη του την μετάβαση στην Καμπούλ «της πλήρους ανάληψης της ηγεσίας και της ευθύνης στους τομείς της ασφάλειας, της διακυβέρνησης και της ανάπτυξης».