Από τα καθήκοντά τους θα απέχουν έως την Παρασκευή 6 Απριλίου οι δικηγόροι της Τρίπολης διαμρτυρόμενοι για την «ψήφιση του νόμου περί δήθεν Δίκαιης Δίκης και εύλογη διάρκεια αυτής». Επισημαίνουν δε ότι «τα θεσπιζόμενα μέτρα δεν επιταχύνουν την απονομή της Δικαιοσύνης, δεν συμβάλλουν στη Δίκαιη Δίκη και τελικά κατατείνουν στο να μην υπάρχει καν δίκη, αφού έχουν καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα».