«Διάχυτη η κοινωνική αδικία των οικονομικών μέτρων». Αυτό είναι και το πρώτο σημαντικό συμπέρασμα της έρευνας που εκπόνησε το XINIS ACADEMIC RESEARCH CENTER, του ΙΕΚ ΞΥΝΗ, με στόχο να καταγράψει τη μείωση του εισοδήματος και της δαπάνης των καταναλωτών μετά την περικοπή στο δημόσιο τομέα και πριν την επίσημη περικοπή στον ιδιωτικό τομέα.

Διαβάστε εδώ τη σχετική έρευνα