Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης με αφορμή την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος να ανακαλέσει τις άδειες τριών συνεταιριστικών τραπεζών, διέταξε ο οικονομικός Εισαγγελέας Γρ. Πεπόνης. Η απόφαση της ΤτΕ αφορά στις συνεταιριστικές τράπεζες Λαμίας, Αχαΐας και Λέσβου- Λήμνου. Αφορμή για την παρέμβαση στάθηκαν καταγγελίες που έλεγαν ότι οι επίμαχες τράπεζες εμφάνιζαν μεγάλη κεφαλαιακή ανεπάρκεια εξαιτίας απαιτήσεων από επισφαλείς δανειοδοτήσεις που είχαν χορηγήσει.

Η εισαγγελική έρευνα έχει στόχο να διαπισωθεί, αν στην υπόθεση των χορηγηθέντων επισφαλών δανείων των τριών τραπεζών προκύπτουν ποινικές ευθύνες των υπευθύνων τους και συγκεκριμένα, αν στοιχειοθετείται απάτη.