Στην Ελλάδα της κρίσης και των μνημονίων όλα είναι δυνατά. Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε την παροχή υδροδότησης κτιρίων των Γιατρών του Κόσμου διότι, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της οργάνωσης, σημειώθηκε καθυστέρηση στην πληρωμή του τελευταίου λογαριασμού! Οι ΓτΚ καταγγέλλουν ότι δεν υπήρξε κάποια προειδοποίηση, ενώ η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει οδηγήσει σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας τόσο ξενώνα όπου φιλοξενούνται 70 άτομα και του Ανοιχτού Πολυιατρείου, το οποίο περιθάλπει ημερησίως 100-150 ασθενείς

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Γιατρών του Κόσμου:

«Η ΕΥΔΑΠ προχώρησε σε ξαφνική διακοπή της υδροδότησης της Οργάνωση των ΓτΚ χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση λόγω καθυστέρησης πληρωμής του τελευταίου λογαριασμού νερού του κτιρίου που εδρεύει στην οδό Σαπφούς 12, όπου στεγάζονται τα γραφεία της Οργάνωσης αλλά και τα 2 μεγαλύτερα προγράμματα του φορέα, το Ανοιχτό Πολυϊατρείο και ο Ξενώνας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο. Η αδυναμία πληρωμής του εν λόγω λογαριασμού οφείλεται αποκλειστικά στην μεγάλη καθυστέρηση καταβολής του ποσού που λαμβάνουν οι Γιατροί του Κόσμου ως χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, προκειμένου να μπορούν να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα ενός Ξενώνα. Ως επακόλουθο αυτού του γεγονότος είναι η προσωρινή διακοπή λειτουργίας τόσο του ξενώνα όπου φιλοξενούνται 70 άτομα μεταξύ των οποίων και 20 ανήλικα παιδιά όσο και του Ανοιχτού Πολυιατρείου των ΓτΚ, το οποίο περιθάλπει ημερησίως 100-150 ασθενείς».