Στις 16 Απριλίου ενεργοποιείται η νέα Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων στο υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Οικονομικών ως χρόνος έναρξης λειτουργίας των Οργανικών Μονάδων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων καθορίζεται ως εξής:  -Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (έδρα Αθήνα), στις 16.04.2012.

-Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (έδρα Θεσσαλονίκη), στις 16.05.2012.

Σκοπός της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων είναι η άμεση διερεύνηση φαινομένων χρηματισμού - δωροδοκίας των υπαλλήλων του υπουργείου μετά από αυτόφωρη σύλληψη ή από συλλογή εμπεριστατωμένων - διακριβωμένων καταγγελιών.

Ακόμη, η εξέταση ιδιαίτερα σοβαρών υποθέσεων που έχουν, ως συνέπεια, σημαντική απώλεια εσόδων του κράτους, οι οποίες παραπέμπονται από την Οικονομική Επιθεώρηση στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η διενέργεια στοχευμένων ελέγχων της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του υπουργείου.


Πηγή: in.gr