Από το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών, λήγει στις 30 Μαρτίου 2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑwww.geetha.mil.gr.


Πηγή: Ναυτεμπορική