Εξειδικεύεται η διαδικασία της αξιολόγησης με το Προεδρικό Διάταγμα που προτίθεται να υπογράψει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ. Δημήτρης Ρέππας και το οποίο θα παρουσιάσει σήμερα σε συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει. Το σχέδιο προεδρικού διατάγματος  αφορά το «Σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων και των οργανικών μονάδων του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και άλλων φορέων του Δημοσίου Τομέα».  

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προεδρικό διάταγμα θα εξειδικεύει την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία έχει αρχίσει ήδη στο Δημόσιο. Η αξιολόγηση, όπως προωθείται δεν θα επικεντρώνεται μόνο στις ικανότητες και το βιογραφικό του κάθε υπαλλήλου.  

Παράλληλα θα υπάρχει συγκριτική εξέταση μεταξύ των υπαλλήλων οι οποίοι προορίζονται για αναβάθμιση. Βάσει αυτών των δύο αξόνων, της αποτίμησης και της συγκριτικής  εξέτασης, θα ορίζεται η βαθμολογική  και μισθολογική εξέλιξη όλων των δημοσίων υπαλλήλων.  

Επίσης βάσει αυτής  της εξέτασης μεσοπρόθεσμα θα επιλέγονται οι τομεάρχες, οι διευθυντές και οι γενικοί διευθυντές των υπουργείων.  

Ακόμη, θα προβλέπονται κίνητρα προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοσή τους, αλλά και οι ικανότητές τους. Όπως περιγράφεται στο νόμο τα κίνητρα ονομάζονται «συμβόλαιο απόδοσης». Βάσει αυτού ο υπάλληλος θα αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, αφού θα τίθενται στόχοι που θα πρέπει να πετύχει και βάση της επίτευξης των στόχων αυτών θα βαθμολογείται.  

Μια ακόμα καινοτομία είναι η σύσταση 7μελούς συμβουλίου εποπτείας της αξιολόγησης των υπαλλήλων. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφεύγονται οι ρουσφετολογικές αξιοποιήσεις υπαλλήλων, δεδομένου μάλιστα ότι ο άμεσος προϊστάμενος όσων θα αξιολογούνται κάθε φορά, δεν θα συμμετέχει στην διαδικασία αξιολόγησής τους.  

Σημειώνεται ότι χτες ο Δημήτρης Ρέππας επανέλαβε ότι έως  το 2015, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο  θα έχουν μειωθεί κατά 150.000 υπαλλήλους.Πηγή: protothema.gr