Ταχυδρομικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικές επικοινωνίες ήταν οι «πρωταθλητές» στις 3.845 έγγραφες αναφορές. που δέχθηκε ο Συνήγορος του Καταναλωτή το 2011. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 4% σε σχέση με πέρυσι, ενώ ποσοστό 82% εξ αυτών καταλήγουν σε φιλική διευθέτηση εντός χρονικού διαστήματος, που δεν ξεπερνά κατά μέσο όρο τις 88 ημέρες και σε περισσότερες από τρεις στις τέσσερις υποθέσεις υπάρχει θετική έκβαση υπέρ καταναλωτή.

Αυτά προκύπτουν από την Ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το 2011, την οποία παρέδωσε την Τετάρτη ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Ευάγγελος Ζερβέας, στον πρόεδρο της Βουλής και στον πρωθυπουργό. 


Στην έκθεση αναφέρεται: «Κατακόρυφη αύξηση, λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και της μείωσης των εισοδημάτων, παρουσίασαν οι αναφορές των πολιτών σχετικά με την αδυναμία τους να ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Η αδυναμία αυτή παρατηρείται σχεδόν σε όλους τους τομείς που υπάρχουν χρεώσεις πάγιας μορφής, όπως για παράδειγμα σε δόσεις τραπεζικών δανείων και πιστωτικών καρτών, σε λογαριασμούς τηλεφώνου-ρεύματος, κ.λπ.».


Ειδικότερα σημειώνεται ότι ο Συνήγορος του Καταναλωτή πραγματοποίησε μέσα στο 2011 μεγάλο αριθμό δημόσιων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών σε βάρος των καταναλωτών, «αποφέροντας τεράστιο οικονομικό όφελος γι' αυτούς». Σημαντικότερες ήταν οι παρεμβάσεις της Αρχής στους κλάδους των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των υποδομών ενέργειας και νερού και των μεταφορών.


Ιδιαιτέρως αυξημένα κατά 36% ήταν και τα παράπονα καταναλωτών που δέχτηκε τηλεφωνικά ο Συνήγορος του Καταναλωτή, στον οποίο επιπλέον υποβλήθηκαν και 3.420 αιτήσεις οφειλετών για εξωδικαστική ρύθμιση χρεών.


Πρώτος καταγγελλόμενος εμπορικός κλάδος ήταν οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες και οι Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, που δέχτηκαν περίπου το 1/3 του συνόλου των αναφορών (30,1%). Ακολούθησε ο κλάδος των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, που δέχτηκε το 25,8% του συνόλου των αναφορών, και ο κλάδος των Γενικών Καταναλωτικών Αγαθών, που δέχτηκε το 21,5% του συνόλου των αναφορών.


Τα περισσότερα παράπονα που διατύπωσαν οι καταναλωτές αφορούν ζητήματα ορθής τιμολόγησης και ποιότητας αγαθών, καθώς και αθέτησης συμβατικών όρων.